Tarieven

U kunt vrijblijvend ons spreekuur bezoeken om een gratis advies te verkrijgen. Voor een uitgebreider advies kunt u voor het zogeheten "togatarief" een afspraak maken. Het togatarief voor een kennismakingsgesprek van circa een half uur bedraagt € 75,00 (excl. BTW). Voor de verdere werkzaamheden rekenen wij een uurtarief van € 215,00 plus 5 % kantoorkosten en BTW. Wanneer u in een procedure door de rechter in het gelijk wordt gesteld, kan de wederpartij verplicht worden (een deel van) uw kosten te vergoeden.

Voor veel mensen die willen of moeten procederen, zijn de kosten van een advocaat, in verhouding tot hun maandelijkse inkomen, te hoog. Indien dat bij u het geval is, dan kunnen wij voor u een aanvraag doen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Wij vragen dan bij de Raad voor Rechtsbijstand een "toevoeging" aan. Bij toewijzing van deze aanvraag betaalt de overheid aan ons een vergoeding om u bij te kunnen staan. In dat geval hoeft u slechts een eigen bijdrage, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, te betalen. Bij het voeren van een procedure is het echter mogelijk dat u nog aanvullende kosten moet betalen, zoals griffierechten.

Meer informatie over de voorwaarden om voor een toevoeging in aanmerking te komen, kunt u verkrijgen op ons spreekuur of bij telefonische navraag. U kunt ook op de site van de Raad voor Rechtsbijstand, onder het kopje "Ik ben rechtzoekende", meer informatie krijgen over het systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand.